Klokke

Betingelser & Vilkår

Betingelser og Vilkår for spil hos TivoliCasino.dk 1

 1. Generelt
 2. Definitioner
 3. Registrering
 4. Behandling af personoplysninger
 5. Ansvar
 6. Ind- og udbetaling
 7. Regler for brug af chatten i Live Casino på TivoliCasino.dk
 8. Ansvarligt spil
 9. Selvudelukkelse
 10. Spil fra udlandet
 11. Standardvilkår for kampagner
 12. Generelle vilkår for bonus
 13. Indbetalingsbonus
 14. Særlige vilkår for velkomstbonus
 15. Gratis Chancer
 16. Særlige vilkår for Gratis Chancer på Tivoli Bonanza
 17. Immaterielle rettigheder
 18. Suspenderet Spilkonto
 19. Spilkonto med ufærdige spil
 20. Passiv konto
 21. Ophør af Spilkonto
 22. Fortrydelsesret
 23. Klager
 24. Netspilsvilkår gældende fra 1. September 2019


1. Generelt

1.1

Nærværende Betingelser og Vilkår gælder for alle personer, der opretter en Spilkonto på TivoliCasino.dk og for spillere, der ønsker at deltage i spil via TivoliCasino.dk.

1.2

Nærværende Betingelser og Vilkår udgør en bindende aftale mellem den registrerede spiller (herefter Spiller) og TivoliCasino.dk og omfatter alle spil udbudt på TivoliCasino.dk. Spiller er uigenkaldeligt underlagt disse Betingelser og Vilkår.

1.3

TivoliCasino.dk har, til enhver tid og uden forudgående varsel, ret til at ændre nærværende Betingelser og Vilkår. Ændringer, der er særligt bebyrdende for Spiller, vil dog blive varslet 15 dage inden ændringens ikrafttræden via e-mail eller ved information til Spiller, når denne tilgår TivoliCasino.dk, efter ændringerne er vedtaget.

1.4

Nærværende Betingelser og Vilkår er underlagt dansk ret. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler vedrørende spil via TivoliCasino.dk og accepterer, at TivoliCasino.dk kun må anvendes på lovlig vis til lovlige formål.

1.5

TivoliCasino.dk udbyder spil i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden den 8. juni 2012. Denne licens er fornyet pr. 1. juni 2017. TivoliCasino.dk er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden.

1.6

TivoliCasino.dk er ejet af Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København, Danmark, CVR nummer 10404916. For mere information se venligst www.tivoli.dk.

1.7

Nederst i nærværende Betingelser og Vilkår er noteret datoen for seneste opdatering.

[Tilbage til toppen]

2. Definitioner

2.1 - TivoliCasino.dk: Tivoli A/S’ onlinespil på alle platforme; i øjeblikket www.tivolicasino.dk.
2.2 - Tivoli A/S: Selskabet som ejer og driver TivoliCasino.dk. Selskabet driver tillige forlystelseshaven Tivoli i København.
2.3 - Spiller: Person som registrerer sig hos TivoliCasino.dk.
2.4 - Spilkonto: Spillers personlige og individuelle konto (brugerprofil) hos TivoliCasino.dk.
2.5 - Kampagne: Særligt tilbud på TivoliCasino.dk om at deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagner vil typisk være tidsbegrænsede inden for en given periode eller rettet mod udvalgte segmenter så som førstegangsspillere.
2.6 - Bonus: Et tillæg til Spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på TivoliCasino.dk.
2.7 - Bonuskonto: Den konto, hvor Spiller kan se status over opnået bonus. Bonuskontoen kan ikke udbetales til bankkonto, men kan udelukkende anvendes på TivoliCasino.dk.
2.8 - TivoliCasino.dks Kundeservice: Kontakt@TivoliCasino.dk
2.9 - Indbetalingsbonus: En bonus, der er betinget af Spillers egen indbetaling på Spilkonto.
2.10 - Velkomstbonus: En bonus på 100 %, som er baseret på en ny Spillers første overførsel.
2.11 Gratis Chancer på Tivoli Bonanza: Et tilbud til nye spillere, som opretter en konto hos TivoliCasino.dk efter 27. juni 2016. Spiller tilbydes Gratis Chancer på Tivoli Bonanza.

[Tilbage til toppen]

3. Registrering

3.1

Registrering hos TivoliCasino.dk er betinget af, at Spiller som person

 • 1. er fyldt 18 år
 • 2. ikke er erklæret personligt konkurs
 • 3. ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål
 • 4. har dansk (herunder grønlandsk) CPR-nummer og
 • 5. alene handler på egne vegne og for egne midler.

3.2

Såfremt Spiller ikke længere opfylder et eller flere af ovenstående krav, er Spiller forpligtet til straks at informere TivoliCasino.dk.

3.3.

TivoliCasino.dk tillader ikke ansatte i Tivoli A/S at spille på TivoliCasino.dk. Vejledning for Tivoli A/S’ medarbejdere findes på intranettet TivoliNet. Har du allerede en spilkonto hos TivoliCasino.dk ved din ansættelse i Tivoli A/S, skal denne sættes i bero. Kontakt TivoliCasino.dk Kundeservice for yderligere vejledning.

3.4.

Registrering hos TivoliCasino.dk sker ved Spillers angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer samt brugernavn. Registreringen betinges af en validering af indtastede data via Spillers NemID. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt.

3.5.

NemID anvendes ved Spillers log-in på Spilkontoen via TivoliCasino.dk. Ved log in på mobil kan Spiller anvende brugernavn og kodeord.

3.6.

Spiller har ansvaret for, at alle oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, Spiller har afgivet i forbindelse med registreringen på TivoliCasino.dk, herunder ændring af Spillers adresse m.v., er Spiller forpligtet til at opdatere sine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice.

3.7.

Såfremt de registrerede oplysninger om Spiller er mangelfulde, vil det i yderste konsekvens kunne hindre Spillers deltagelse i spil på TivoliCasino.dk. Forholdet vil endvidere kunne hindre TivoliCasinos.dk i at foretage udbetalinger til Spillers bankkonto.

3.8.

Spiller giver ved sin registrering tilladelse til, at TivoliCasino.dk indhenter oplysninger om Spiller, herunder validerer Spillers CPR-nummer i CPR-registret.

3.9.

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de af Spiller afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan Spiller alene gives en midlertidig Spilkonto, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. At en Spilkonto er midlertidig, betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til Spilkontoen på 10.000 kr., og at der ikke kan udbetales penge fra Spilkontoen, før validering af Spillers oplysninger er foretaget. Validering af Spillers oplysninger foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket, og Spiller kan i så fald alene få den resterende del af det overførte beløb tilbagebetalt og dette under forudsætning af, at kopi af ID samt betalingskort, hvor bankkontooplysninger tydeligt fremgår, fremsendes. Eventuelle vundne gevinster kan ikke udbetales og tilfalder TivoliCasino.dk.

3.10.

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til at korrigere de af Spiller angivne oplysninger, såfremt der efter registreringen viser sig at foreligge uoverensstemmelse mellem de registrerede oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

3.11.

Såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller såfremt Spiller ikke på TivoliCasino.dks opfordring inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, betragtes dette som misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår, og TivoliCasino.dk er som følge heraf berettiget til at lukke Spillers Spilkonto.

3.12.

Spiller har adgang til oplysninger om sin Spilkontos saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil. Oplysningerne er tilgængelige på Spilkontoen i 90 dage efter den pågældende transaktion.

3.13.

TivoliCasino.dk skal på anmodning fra Spiller udlevere kontoudtog, der viser transaktioner på Spillers Spilkonto foretaget de seneste 12 måneder.

[Tilbage til toppen]

4. Behandling af personoplysninger

4.1.

De oplysninger, som Spiller afgiver til TivoliCasino.dk ved registreringen, er nødvendige for oprettelse af Spillers Spilkonto, for etablering og gennemførelse af spil, for at gennemføre betalinger samt for at udbetale vundne gevinster.

4.2

TivoliCasino.dk er ved lov forpligtet til at behandle de oplysninger, som Spiller afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de af Spiller valgte produkter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i TivoliCasino.dk og Tivoli A/S.

4.3

Personoplysninger vil, med de undtagelser der følger af punkt 4.4 – 4.7, alene blive behandlet af TivoliCasino.dk i relation til kundeforholdet mellem Spiller og TivoliCasino.dk. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra Spiller.

4.4

TivoliCasino.dk opbevarer Spillers data i minimum 5 år efter ophør af kundeforholdet mellem Spiller og TivoliCasino.dk.

4.5

De oplysninger, som TivoliCasino.dk har registreret om Spiller, vil være tilgængelige for Spiller. Henvendelse herom skal ske til vores Kundeservice.

4.6

TivoliCasino.dk er forpligtet til løbende at overvåge Spillers transaktioner med det formål at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd. Vurderer TivoliCasino.dk, at Spiller udviser tegn på spilmisbrug, vil TivoliCasino.dk kontakte Spiller og om nødvendigt rådgive denne om muligheder for behandling.

4.7

TivoliCasino.dk er lovmæssigt forpligtet til løbende at opdatere og ajourføre dokumenter, data og andre oplysninger om Spiller og er i den forbindelse berettiget til at anmode Spiller om at fremsende yderligere dokumentation. Som yderligere dokumentation kan Spiller blive anmodet om at indsende:

 • 4.7.1 - Billede af underskrevet kreditkorts for- og bagside eller anden dokumentation for ejerskab af udbetalingsbankkontoen.
 • 4.7.2 - Billedlegitimation, herunder pas og kørekort.
 • 4.7.3 - Sygesikringsbevis.
 • 4.7.4 - Forbrugsregninger.
 • 4.7.5 - Vielses- eller navneændringsattest.
 • 4.7.6 - Kontoudtog.
 • 4.7.7 - Engagementsoversigt.

[Tilbage til toppen]

5. Ansvar

5.1.

Når Spiller har accepteret nærværende Betingelser og Vilkår og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver TivoliCasino.dk adgang til en Spilkonto for Spiller.

5.2

Spilkontoen er personlig. Spiller deltager i spillene som privatperson på egne vegne og for egne midler og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssige formål.

5.3

Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår, såfremt Spiller lader andre anvende sin Spilkonto, eller såfremt Spiller anvender en anden persons betalingskort til at foretage indsatser i spil på TivoliCasino.dk. Transaktioner foretaget på denne måde betragtes som ugyldige, og eventuelle gevinster vil blive annulleret.

5.4

Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode, herunder NemID, på en forsvarlig og sikker måde således, at andre ikke får kendskab til eller kan anvende Spillers brugernavn og personlige adgangskode og/eller NemID.

5.5

Spiller er forpligtet til straks at underrette TivoliCasino.dk, hvis Spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Spillers Spilkonto. Undlader Spiller at efterleve sin underretningspligt, hæfter Spiller for eventuelle tab som følge af misbruget i medfør af den til enhver tid gældende betalingstjenestelovs (Lovbekendtgørelse om betalingstjenester og elektroniske penge) hæftelses- og ansvarsregler.

5.6

Spiller indvilger i at holde TivoliCasino.dk, Tivoli A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af Spillers misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår.

5.7

Spiller indvilger i at holde TivoliCasino.dk, Tivoli A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for erstatningskrav, som skyldes Spillers brug af TivoliCasino.dk, eller som skyldes at en anden person har fået adgang til TivoliCasino.dk ved at bruge Spillers brugernavn og personlige adgangskode, herunder NemID, idet den til enhver tid gældende betalingstjenestelov finder anvendelse, herunder, men ikke begrænset til, lovens hæftelses- og ansvarsregler.

5.8

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til at lukke Spilkontoen og modregne eventuelle erstatningskrav i indestående på Spilkontoen, såfremt Spiller svigagtigt har misbrugt, herunder forsøgt at misbruge, ovenstående hæftelsesregler. TivoliCasino.dk politianmelder ethvert strafbart forhold i den forbindelse.

5.9

Ved mistanke om andre personers adgang til Spillers Spilkonto er Spiller forpligtet til at ændre sin adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice.

5.10

TivoliCasino.dk fraskriver sig ansvar i tilfælde, hvor omstændigheder uden for TivoliCasino.dks kontrol medfører, at kommunikationen til og fra TivoliCasino.dks systemer ikke kan gennemføres, eller at fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil eller indbetalinger kan gennemføres.

[Tilbage til toppen]

6. Ind- og udbetaling

6.1.

Spiller skal overføre penge fra eget kreditkort til sin Spilkonto, før det er muligt for Spiller at købe spil via TivoliCasino.dk. Penge, der er overført fra Spillers bankkonto til Spilkontoen, føres tilbage til Spillers bankkonto ved lukning af Spilkontoen eller ved henvendelse til TivoliCasino.dk Kundeservice. Der optjenes ikke renter på Spillers Spilkonto.

6.2

Af hjemmesiden www.TivoliCasino.dk fremgår, hvordan der overføres penge til Spilkontoen, og hvordan man spiller TivoliCasino.dk internet- og mobilspil.

6.3

TivoliCasino.dk yder ingen kredit for brug af tjenesten på TivoliCasino.dk og accepterer ikke kontante betalinger.

6.4

Tivoli accepterer alene ind- og udbetaling i danske kroner.

6.5

Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indestående på Spilkontoen.

6.6

Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at ind- og udbetalinger på Spilkontoen er foretaget korrekt.

6.7

Udbetalinger og indbetalinger kan ses på Spilkontoen i en periode på 1 år efter, at seneste posteringer har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen – informere TivoliCasino.dk pr. post eller e-mail. Undlader Spiller dette, fortaber Spiller retten til at gøre eventuelle krav gældende over for TivoliCasino.dk.

6.8

Minimum ind- og udbetalingsbeløb er kr. 100,00.

6.9

Indbetaling fra Spillers bankkonto til Spilkontoen kan af TivoliCasino.dk pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af TivoliCasino.dk.

6.10

Gevinsten vil være til rådighed på Spillers Spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se dog punkt 6.11 og 6.13. Se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil.

6.11

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til Spillers Spilkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra Spillers side, er TivoliCasino.dk berettiget til at tilbageføre det fejlplacerede beløb fra Spilkontoen.

6.12

TivoliCasino.dk kontrollerer løbende Spillers ind- og udbetalinger og sammenligner i den forbindelse Spillers transaktioner med det forventede spilomfang, som Spiller har angivet ved registreringen.

6.13

TivoliCasino.dk kan tilbageholde gevinster med det formål at foretage undersøgelser af midlernes oprindelse. I forbindelse med denne undersøgelse kan TivoliCasino.dk indhente yderligere oplysninger om Spiller, herunder anmode Spiller om at indsende yderligere dokumentation, herunder

 • 6.13.1 - Billede af underskrevet kreditkorts for- og bagside eller anden dokumentation for ejerskab af udbetalingsbankkontoen.
 • 6.13.2 - Billedlegitimation, herunder pas og kørekort.
 • 6.13.3 - Sygesikringsbevis.
 • 6.13.4 - Forbrugsregninger.
 • 6.13.5 - Vielses- eller navneændringsattest.
 • 6.13.6 - Kontoudtog.
 • 6.13.7 - Engagementsoversigt.

6.14

Der kan maksimalt udbetales kr. 250.000,00 fra TivoliCasino.dk til Spiller per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59. TivoliCasino.dk kan efter eget skøn vælge at udbetale større beløb og gevinster til Spiller.

6.15

TivoliCasino.dk udfører yderligere kontrol ved udbetalinger ud over 250.000,00 kr. og dette kan medføre, at udbetalinger over denne grænse kan tage op til 3-5 hverdage. TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer efter eget skøn i tilfælde af mindre udbetalinger. Alle gevinster vil efter udbetalingen være til rådighed på Spillers Spilkonto.

6.16

Spiller kan sætte en absolut grænse på dennes samlede indbetalinger per dag via ’Min Konto’ sektionen, når Spiller er logget ind på TivoliCasino.dk via NemID. Indbetalingsgrænsen træder i kraft med det samme og kan herefter ikke overskrides uden forudgående anmodning fra Spiller selv. Hvis TivoliCasino.dk modtager en anmodning fra Spiller om at ændre en absolut indbetalingsgrænse, kan ændringen først træde i kraft efter 24 timer.

6.17

En anmodning om at ophæve indbetalingsgrænsen eller sætte denne højere eller lavere kan foretages via ’Min Konto’ sektionen på TivoliCasino.dk, når Spiller er logget ind. Anmodning kan også ske via e-mail til Tivoli Casinos Kundeservice på Kontakt@TivoliCasino.dk. Anmodningen skal specifikt anerkendes af TivoliCasino.dk Kundeservice ved mail. Spiller anerkender, at TivoliCasino.dk ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af Spilleren i modstrid med dennes indbetalingsgrænse, hvis indskuddet er foretaget ved at omgå systemet.

6.18

Såfremt TivoliCasino.dk påføres omkostninger i forbindelse med, at Spillers bank foretager tilbagetrækning af penge fra Spillers Spilkonto, forbeholder TivoliCasino.dk sig retten til at tilbageføre et tilsvarende beløb fra Spillers Spilkonto uanset anledningen til bankens tilbagetrækning.

6.19

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på Spillers Spilkonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb i Spillers indbetaling af penge til Spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på Spilkontoen.

6.20

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at afvise en udbetalingsanmodning, hvis TivoliCasino.dk vurderer, at transaktionen er relateret til snyd, misbrug af betalingskort eller NemID eller anden misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår.

6.21

Den teoretiske tilbagebetalingsprocent ved brug af optimal spilstrategi er 96,2 %. Af vilkårene for de enkelte spil fremgår hvilke delelementer af det pågældende spil, der ikke indgår i en optimal spilstrategi.

[Tilbage til toppen]

7. Regler for brug af chatten i Live Casino på TivoliCasino.dk

7.1

I Live Casino er der mulighed for at chatte med andre spillere ved bordet.

7.2

TivoliCasino.dk ønsker, at det skal være hyggeligt og sjovt at spille Live Casino, og vi opfordrer derfor alle vores spillere til at holde en behagelig tone i chatten. Undgå at bringe emner op, som kan virke stødende på andre mennesker.

7.3

Vi tolerer ikke vulgært og upassende sprogbrug, hverken over for spillets vært eller andre medspillere i chatten. Det er ikke tilladt at oplyse personlige informationer i chatten eller drive markedsføring via chatten. Flooding af chatten er ligeledes ikke tilladt.

7.4

Spillets vært kan til enhver tid blokere Spillers chatfunktion, hvis Spiller ikke overholder de beskrevne regler for brug af chat.

7.5

Chatten i Live Casino foregår på engelsk.

7.6

Hvis du som Spiller oplever, at medspillere ikke overholder reglerne, kan du til hver en tid rette henvendelse på Kontakt@TivoliCasino.dk.

7.7

Information om det enkelte spils spilleregler i Live Casino findes under hjælpefunktionen i hvert spil.

[Tilbage til toppen]

8. Ansvarligt spil

8.1

Før Spiller deltager i spil på TivoliCasino.dk, skal Spiller angive sit forventede spilomfang.

8.2

Spiller kan i sektionen ”Min Konto” til enhver tid sætte en daglig, ugentlig og månedlig beløbsgrænse for indbetaling fra Spillers bankkonto til Spillers Spilkonto. Den nævnte beløbsgrænse kan til enhver tid og uden forudgående varsel sænkes af TivoliCasino.dk.

8.3

Alle indbetalings- eller tidsbegrænsninger kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af Spiller. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer. En sænket grænse træder i kraft med det samme.

8.4

På trods af det i punkt 8.3 nævnte, kan TivoliCasino.dk til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indbetalings- og indskudsgrænser for den enkelte spiller, såfremt TivoliCasino.dk vurderer, at det ud fra den pågældende Spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

[Tilbage til toppen]

9. Selvudelukkelse

9.1

Selvudelukkelse er Spillers mulighed for at udelukke sig selv fra at spille i en periode. Spiller kan aktivere en Selvudelukkelse-periode på op til tre måneder via sektionen ”Min konto”- ”Selvudelukkelse”. Herunder vælger Spiller sin ønskede periode for Selvudelukkelse og bekræfter sit valg ved at klikke ”Vælg” og herefter ”Bekræft”. Såfremt Spiller ønsker at udelukke sig selv i mere end tre måneder, skal Spiller kontakte Kundeservice via e-mail, som herefter igangsætter den ønskede Selvudelukkelse.

9.2

Hvis Spiller har udelukket sig fra spil hos TivoliCasino.dk ved Selvudelukkelse, vil det ikke være muligt at tilgå Spillers Spilkonto i perioden. Når Selvudelukkelsesperioden er udløbet, kan Spiller på ny tilgå sin Spilkonto og spille hos TivoliCasino.dk

9.3

ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere. Her kan Spiller frivilligt udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra spil hos spiludbydere med dansk spiltilladelse samt fra alle fysiske kasinoer i Danmark. Læs mere her.

9.4

Når TivoliCasino.dk modtager en anmodning om selvudelukkelse, kan TivoliCasino.dk ikke acceptere nye indsatser eller indbetalinger fra den pågældende Spiller. Uafsluttede spil afsluttes efter reglerne i nærværende Betingelser og Vilkår punkt 17.

9.5

Når TivoliCasino.dk modtager en anmodning om endelig udelukkelse, udbetales alle frigivne midler fra Spillers Spilkonto til den for Spiller registrerede bankkonto, medmindre Spiller og/eller Spillers spilkonto er genstand for en verserende sag hos TivoliCasino.dk

9.6

Under sektionen ”Ansvarlighed” på TivoliCasino.dk har Spiller mulighed for at stille sig selv spørgsmål ved mistanke om spilafhængighed. Her kan Spiller også læse mere om de muligheder, vi tilbyder spillere, der har brug for hjælp til at begrænse sit spil på TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

10. Spil fra udlandet

10.1

TivoliCasino.dks spillicens gælder udelukkende i Danmark (herunder Grønland). Spil via TivoliCasino.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og TivoliCasino.dk har intet ansvar i denne henseende.

[Tilbage til toppen]

11. Standardvilkår for kampagner

11.1

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på TivoliCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus jf. i øvrigt punkt 12-14.

11.2

I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

11.3

Den periode, som kampagnen forløber i, angives i kampagnens særlige vilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

11.4

Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

11.5

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må Spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en Spilkonto i TivoliCasino.dk. Sådanne kampagner kan heller ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

11.6

Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner.

11.7

Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan Spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

11.8

Hvis Spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter TivoliCasino.dks rimelige vurdering kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at diskvalificere Spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra Spillers Spilkonto eller bonus-konto.

11.9

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at Spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

11.10

Spillere kan maksimum vinde 25.000 kr. på en kampagne med Gratis Chancer. Skulle en spiller vinde mere end 25.000 kr., vil differencen blive udregnet og tilbagetrukket fra spillers Spilkonto. Der er intet gennemspilskrav for Gratis Chancer.

11.11

Vinder Spiller en præmie som følge af en kampagne, skal Spiller acceptere den relevante præmie "som den er", og Spiller har således ikke ret til en alternativ pengepræmie. TivoliCasino.dk kan vælge at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør TivoliCasino.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis TivoliCasino.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage efter at præmien er vundet, forbeholder TivoliCasino.dk sig retten til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

11.12

TivoliCasino.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for TivoliCasino.dks kontrol.

11.13

TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

[Tilbage til toppen]

12. Generelle vilkår for bonus

12.1

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en Spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via Spilkontoen. TivoliCasino.dk forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

12.2

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til ét pr. Spiller, medmindre andet er angivet. Spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus skal en eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

12.3

Der er tilknyttet gennemspilskrav til alle bonusser på 40 gange værdien af den pågældende bonus. De øvrige vilkår, som er tilknyttet de enkelte bonusser, vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som Spiller skal acceptere, førend bonussen tildeles. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

12.4

Bestemte spiltyper bidrager forskelligt mod gennemspilskravet af velkomstbonussen. Herunder følger en liste over de forskellige bidrag for de bestemte spiltyper:

 • 12.4.1 - Spilleautomater 1 (100%)
 • 12.4.2 - Roulette 0.5 (50%)
 • 12.4.3 - Video Poker 0.05 (5%)
 • 12.4.4 - Black Jack 0.05 (5%)
 • 12.4.5 - Baccarat 0.00 (0%)
 • 12.4.6 - Beat Me, Pai Gow Poker, Casino Stud Poker og Super Wheel 0.05 (5%)

12.5

De i punkt 12.4 nævnte bidrag har betydning for udregningen af gennemspilskravet. Ved udregning af gennemspilskravet deles gennemspilskravet med vejningen.

>

Eksempel 1: Du overfører 1000 kr. til din spilkonto. Du modtager en 100% velkomstbonus og får altså 1000 kr. ekstra i bonus. Du ønsker udelukkende at spille Black Jack, som vejer 0.05 (5%) mod gennemspilskravet. Udregningen bliver derfor: (40 x 1000) / 0.05 = 800.000 kr.

Eksempel 2: Du overfører 1000 kr. til din spilkonto. Du modtager en 100% velkomstbonus og får således 1000 kr. ekstra i bonus. Du ønsker udelukkende at spille på Spilleautomater, som vejer 1 mod gennemspilskravet. Udregningen bliver derfor: (40 x 1000) / 1 = 40.000 kr.

12.6

Indsatser på gamblefeaturen på Spilleautomater eller fordoblefeaturen på videopoker kan ikke opfylde gennemspilskravet for velkomstbonussen.

12.7

Risikofrie spil på hvilke som helst spil/automater tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil. Eksempler på risikofrie spil kan f.eks. være at satse det samme på både rød og sort i Roulette eller at satse på både spiller og dealer i baccarat.

12.8

Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

12.9

TivoliCasino.dk kan ikke drages til ansvar, hvis Spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

12.10

Hvis Spiller, efter TivoliCasino.dks vurdering, har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, herunder forsøgt at omgå gennemspilskravet for den pågældende bonus, har TivoliCasino.dk ret til at trække tilbuddet tilbage samt ret til at tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser og relaterede gevinster fra Spillers Spilkonto og Bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på Spillers Spilkonto eller Bonuskonto, er TivoliCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved Spillers indbetaling af penge til Spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på Spilkontoen. Endvidere forbeholder TivoliCasino.dk sig ret til at udelukke Spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden samt at udelukke Spiller fra spil hos TivoliCasino.dk.

12.11

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres Spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
 • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for én enkelt spiller.
 • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud.

12.12

Når Spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på Spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra Spilkontoen.

12.13

Spilleren kan til en hver tid anmode om frigivelse af egne penge. Hvis en anmodning om frigivelse og/eller en anmodning om udbetaling fremsættes, inden gennemspilskravet for bonussen er opfyldt, vil bonussen og alle gevinster, Spiller har vundet, mens bonussen var aktiv, annulleres og fjernes fra spilkontoen. Spiller mister retten til fortsat at anvende bonussen.

[Tilbage til toppen]

13. Indbetalingsbonus

13.1

En Indbetalingsbonus er underlagt det i punkt 12.3 nævnte 40 gange gennemspilningskrav før den kan indløses. For at modtage en Indbetalingsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en indbetaling inden den udløbsdato, der er anført sammen med tilbuddet.

13.2

Tilbud om Indbetalingsbonus og Gratis Chancer er kun gældende for modtageren af det nyhedsbrev, hvori tilbuddet er beskrevet.

[Tilbage til toppen]

14. Særlige vilkår for velkomstbonus

14.1

Velkomstbonussen er en overførselsbonus på 100 %, der er baseret på en ny Spillers første overførsel. Den maksimale bonus, der kan overføres pr. Spiller eller spilkonto, udgør 1.000 kr.

14.2

Velkomstbonussen gælder kun for nye spillere, som ikke tidligere har haft en spilkonto hos TivoliCasino.dk. Bonussen aktiveres ved Spillers indsættelse af minimum 100 kr. på spilkontoen. Bonussen skal gennemspilles inden for 60 dage efter første indbetaling er gennemført.

14.3

Velkomstbonussen gælder kun én gang og kun ved én og første overførsel.

14.4

Velkomstbonussen er personlig og begrænset til én pr. spiller, medmindre andet er angivet. Spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen, og velkomstbonussen kan ikke indløses i kombination med andre kampagner, som TivoliCasino.dk tilbyder. For at aktivere en anden bonus skal Spiller enten opfylde Betingelser og Vilkår for den første bonus eller annullere denne.

14.5

Når velkomstbonussen aktiveres, kan det samlede indestående på Spillers spilkonto ikke udbetales, før gennemspilskravet i punkt 12.3 er opfyldt, og velkomstbonussen frigivet.

14.6

Indsatser i spil foretages først med midler, der stammer fra Spillers overførsler til spilkontoen. Når disse er opbrugt, vil Spiller kunne foretage indsatser i spil med midler fra Spillers velkomstbonus.

14.7

Alle gevinster som Spiller har vundet mens velkomstbonussen er aktiv betragtes som bonusmidler. Der kan ikke udbetales bonusmidler, før gennemspilskravet jf. punkt 12.3 er opfyldt.

14.8

Hvis alle kriterier er opfyldt, vil eventuelle gevinster vundet med Spillers velkomstbonus udbetales inden for den tidsramme, der er angivet i den pågældende kampagnetekst, efter at TivoliCasino.dk har modtaget Spillers anmodning om udbetaling.

14.9

I tilfælde af fortolkningstvivl eller uenigheder skal den afgørelse, der træffes af TivoliCasino.dks ledelse, være den endegyldige.

14.10

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at annullere velkomstbonussen, hvis Betingelser & Vilkår ikke overholdes, eller hvis der er fejl i bonusopsætningen.

[Tilbage til toppen]

15. Gratis Chancer

15.1

Hvis Spiller har fået tilbudt Gratis Chancer, skal du blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil dine Gratis Chancer starte automatisk.

15.2

Hvis Spiller har modtaget en bonuskode, skal du logge ind og bruge bonuskoden i feltet under sektionen ”Min Konto” for at modtage dine Gratis Chancer. Dine Gratis Chancer starter herefter automatisk, når du logger ind på din Spilkonto og åbner det pågældende spil.

15.3

Spiller skal bruge dine Gratis Chancer indenfor den udløbsdato, du har modtaget sammen med tilbuddet.

[Tilbage til toppen]

16. Særlige vilkår for Gratis Chancer på Tivoli Bonanza

16.1

Tilbuddet om Gratis Chancer på Tivoli Bonanza er gældende for nye spillere som opretter en konto hos TivoliCasino.dk efter 27. juni 2016.

16.2

For at modtage Gratis Chancer på Tivoli Bonanza skal Spiller takke ja til tilbuddet om Gratis Chancer i registreringsprocessen.

16.3

Efter oprettelse af Spillers spilkonto, vil Spillers Gratis Chancer på Tivoli Bonanza blive indsat på spilkontoen indenfor 24 timer efter Spillers registrering. Hver Gratis Chance på Tivoli Bonanza er gyldig til et spin med tre linjer på spillet Tivoli Bonanza.

16.4

Tilbuddet om dine Gratis Chancer på Tivoli Bonanza er personligt og begrænset til et pr. spiller. Dette tilbud kan kombineres med velkomstbonussen.

16.5

Det maksimale beløb, der kan vindes med Gratis Chancer på Tivoli Bonanza eller Gratis Chancer udgør 25.000 kr.

16.6

TivoliCasino.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at annullere tilbuddet om Gratis Chancer på Tivoli Bonanza til fremtidige spillere hos TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

17. Immaterielle rettigheder

17.1

Spiller anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra TivoliCasino.dk, til enhver tid tilhører Tivoli A/S eller vores spilleverandører. Spiller må kun bruge dette materiale i det omfang, som Tivoli A/S eller vores spilleverandører udtrykkeligt har givet tilladelse til, eller i det omfang lovgivningen tillader det.

17.2

Spiller anerkender, at det materiale og indhold, der findes på TivoliCasino.dk, kun er til Spillers personlige, ikke-kommercielle brug. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilliger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, udnytte kommercielt, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. Spiller indvilliger ligeledes i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed.

17.3

Brug af varemærkerne ”Tivoli”, ”TivoliCasino”, samt andre lignende mærker og Tivoli-logoer til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Tivoli A/S, tillades ikke.

17.4

Tekst og pressefotos på domænet www.tivolicasino.dk kan frit benyttes til redaktionel brug med kildeangivelse.

[Tilbage til toppen]

18. Suspenderet Spilkonto

18.1

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden varsel suspendere Spillers Spilkonto. Igangværende spil afbrydes ikke.

18.2

En suspendering i medfør af punkt 16.1 kan eksempelvis foretages, såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin Spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser over for TivoliCasino.dk, herunder nærværende Betingelser og Vilkår.

18.3

TivoliCasino.dk kan endvidere suspendere Spillers Spilkonto, såfremt Spillers spilmønster, efter TivoliCasino.dk vurdering, har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres Spiller på forhånd om en forestående suspension.

18.4

TivoliCasino.dk kan endvidere foretage spærring af Spillers Spilkonto uden forudgående varsel, hvis TivoliCasino.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

18.5

Spærringen af Spillers Spilkonto vil ophøre, når TivoliCasino.dk vurderer, at de forhold, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

18.6

TivoliCasino.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

18.7

Såfremt TivoliCasino.dk suspenderer Spillers Spilkonto, afhænger en eventuel tilbagebetaling af midler fra Spilkontoen af den konkrete sag. Er der mistanke om svig, vil saldoen fastfryses på Spilkontoen, mens forholdet undersøges. Såfremt undersøgelserne viser, at der foreligger svig, udbetales Spillers indestående på saldoen ikke. I tilfælde hvor der ikke foreligger svig, udbetales saldoen på Spillers Spilkonto til Spiller efter nærværende Betingelser og Vilkårs bestemmelser om "Ophør af Spilkonto".

[Tilbage til toppen]

19. Spilkonto med ufærdige spil

19.1

Hvis Spillers spil bliver afbrudt midt i et spil, og der spilles for rigtige penge, vil al spilinformation og alle placerede indsatser blive gemt, indtil Spiller åbner spillet igen. Spiller kan derfor fortsætte spillet derfra, hvor spillet blev afbrudt. Spil, som ikke er afsluttede, vil forblive uafsluttede under fanen ”Uafsluttede spil” i "Min Konto"-sektionen i 90 dage, hvorefter spillet annulleres. Hvis der er opstået en fejl i spillet, annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

19.2

Spiller bedes kontakte Kundeservice, såfremt det uafsluttede spil ikke kan genstartes.

[Tilbage til toppen]

20. Passiv konto

20.1

Hvis Spiller undlader at benytte sin Spilkonto på TivoliCasino.dk i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil kontoen blive anset som passiv. For sådanne Spilkonti opkræves et passivitetsgebyr på 25,00 kr. eller 5% af saldoen på den dato, hvor kontoen betragtes for passiv (den største værdi af de to fratrækkes). Herefter fratrækkes et lignende beløb den 1. i hver følgende måned, hvor kontoen forbliver passiv. Gebyret bliver fratrukket hver måned indtil saldoen enten står i 0,00 kr. eller kontoen bliver genaktiveret ved, at der igen spilles via Spilkontoen.

[Tilbage til toppen]

21. Ophør af Spilkonto

21.1

Spiller kan til enhver tid opsige nærværende Betingelser og Vilkår for spil via TivoliCasino.dk eller via kontakt til Kundeservice, hvorefter Spilkontoen lukkes.

21.2

TivoliCasino.dk kan til enhver tid og uden forudgående varsel ophæve kundeforholdet med Spiller, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, Spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller såfremt der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene TivoliCasino.dk, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende Betingelser og Vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår. TivoliCasino.dk kan i øvrigt opsige nærværende Betingelser og Vilkår med 1 måneds varsel.

21.3

Ved lukning af Spilkontoen udbetales Spillers indeståender på Spilkontoen, medmindre andet følger af nærværende Betingelser og Vilkår. Udbetalingen sker inden 5 hverdage efter lukningen af kontoen til den bankkonto, hvorfra midlerne hidrører.

21.4

Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt at spilleren.

21.5

Ved lukning af en midlertidig konto efter nærværende Betingelser og Vilkår punkt 3.11, kan alene resterende indsatte midler på Spilkontoen tilbageføres til Spiller. Eventuelle vundne gevinster tilfalder TivoliCasino.dk.

[Tilbage til toppen]

22. Fortrydelsesret

22.1

Spil købt hos TivoliCasino.dk kan ikke fortrydes eller annulleres.

[Tilbage til toppen]

23. Klager

23.1

Kundehenvendelser og klager vedrørende TivoliCasino.dk skal rettes til TivoliCasino.dks Kundeservice på Kontakt@TivoliCasino.dk. Personlig henvendelse er ikke mulig. Det understreges, at medarbejderne i forlystelseshaven Tivoli ikke modtager eller besvarer kundehenvendelser og klager.

[Tilbage til toppen]TivoliCasino.dk

Tivoli A/S

Vesterbrogade 3, 1620 København V

Kundeservice: Kontakt@TivoliCasino.dk

www.TivoliCasino.dk

Version: 3.0.0.0
Seneste opdatering: 7. september 2017

General